30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน

฿20.00