แผ่นตราไปรษณียากรชนิดพิมพ์ทับ

60 ปี ราชาภิเษกสมรส

฿2,000.00